Ερείπια του Ενετικού καθολικού μοναστηρίου Άγιος Λέων (Αγιολέος) από Βορράν. Ruins of the Venetian Catholic monastery of St. Lion from N. by G. Adam.

Location where 'Ερείπια του Ενετικού καθολικού μοναστηρίου Άγιος Λέων (Αγιολέος) από Βορράν. Ruins of the Venetian Catholic monastery of St. Lion from N.' photo was taken:

< Back to all Tapia Photos

< Back to all Messinia Photos

See also: Tapia Guide, Messinia Guide

Thank you for contacting Greece.com.

Thank you for your enquiry to Greece.com Villas, in partnership with ISV. Our Villa Experts will get back to you very soon with more information on your Greece villa holiday!

The contact form was not sent. Please contact us via email at [email protected]

All form fields are required.

If you want to add, edit or delete a Greece.com Business page, CLICK HERE to create a Greece.com Account